100. Rocznica Urodzin Kazimierza Górskiego

Muzeum Sportu i Turystyki

1. Dzień Emisji: 2 marca 2021